Czym jest Coaching?

Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem Klienta, jego umiejętności oraz kompetencji. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między Coachem a jego Klientem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

Coaching menadżerski

Coaching menedżerski IDEOS skierowany jest do menedżerów wyższego szczebla.
Każdy menedżer w swoim życiu zawodowym napotyka bariery rozwoju.

Najczęściej spotykanymi obszarami do pracy w coachingu jest przywództwo, strategia, kierowanie firmą, budowanie zespołów, zarządzanie zmianą, umiejętności miękkie, wzrost kompetencji, wypalenie...

Dlaczego Ideos Coaching?

Jako Coach łączę wykształcenie psychologa ze znajomością świata biznesu, edukację menedżerską z umiejętnością aktywnego słuchania, pasję pracy z ludźmi z bogatym doświadczeniem, znajomość licznych narzędzi z chęcią dzielenia się nimi.

W coachingu IDEOS doświadczysz głębokiej rozmowy, która pozwoli Ci zrozumieć siebie, poznać swoje cele, podjąć odpowiednie decyzje, odkryć potencjał, który...