Czym jest Coaching?

Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem Klienta, jego umiejętności oraz kompetencji. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między Coachem a jego Klientem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

 

Magdalena Szuława

Psycholog, Ekonomista
Certyfikowany Coach

Jestem certyfikowanym Coachem (certyfikat nr 02/02/01/2009).

Od kilku lat pracuję jako Coach. Pracuję głównie metodą wywodzącą się z terapii humanistycznej Carla Rogersa, opartą na głębokim kontakcie z Klientem, szczerości, zaufaniu i całkowitej akceptacji mojego Klienta. Stawiam na profesjonalny dialog z Klientem, dzięki któremu odnajdzie sposób, aby rozwiązać swój problem. W podejściu humanistycznym Coach jest po to, aby Klient lepiej zrozumiał siebie, poznał swoje mocne strony i nauczył się je wykorzystywać.

Korzystam również z dorobku i wiedzy innych nurtów psychologii, głównie z nurtu poznawczo-behawioralnego i systemowego.

Ukończyłam:

  • Zarządzanie i Marketing na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
  • Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
  • Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
  • Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku INTRA w Warszawie
  • Kurs integralny, obejmujący wszystkie nurty psychologiczne, w IPiN w Warszawie
  • 4-letnie szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym
  • Kurs I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowań
  • Akademię Coachów i Trenerów Biznesu w Warszawie.

Moja oferta skierowana jest do menedżerów wyższego szczebla, biznesmenów oraz właścicieli prywatnych przedsiębiorstw. W swojej praktyce pracuję z osobami, które poprzez coaching chcą poszerzyć swoje kompetencje, rozwinąć nowe umiejętności i maksymalnie wykorzystać swój naturalny potencjał.

 

Specjalizuję się w:

  • coachingu menedżerskim
  • life-coachingu