Czym jest Coaching?

Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem Klienta, jego umiejętności oraz kompetencji. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między Coachem a jego Klientem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

 

Kontakt

Magdalena Szuława
e-mail: m.szulawa@ideos.pl

Podany adres poczty elektronicznej może być wykorzystywany WYŁĄCZNIE do kontaktu w sprawach dotyczących działalności IDEOS.

Proszę o nieprzesyłanie na podany adres żadnych ofert, reklam i tym podobnych treści.