Czym jest Coaching?

Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem Klienta, jego umiejętności oraz kompetencji. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między Coachem a jego Klientem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

 

Szkolenia

Często w trakcie spotkań okazuje się, że istnieje potrzeba nabycia jakiejś umiejętności, możliwej do zdobycia tylko w procesie szkolenia. To, co oferuję, to zamknięte szkolenia zaprojektowane dla potrzeb konkretnego Klienta lub Jego zespołu.

Przykładowe dotychczas zrealizowane szkolenia:

  • coaching
  • budowanie kontaktu z Klientem
  • prezentacja biznesowa
  • trening asertywności
  • negocjacje
  • wystąpienia publiczne
  • integracja zespołu

Szkolenia odbywają się poza coachingiem, dlatego wymagają zawiązania osobnej umowy.