Czym jest Coaching?

Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem Klienta, jego umiejętności oraz kompetencji. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między Coachem a jego Klientem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

 

Life Coaching

Indywidualny Life Coaching skierowany jest do osób prywatnych, które pragną poszerzyć swoją świadomość, myślą o swoim rozwoju z wykorzystaniem narzędzi, które otrzymają w trakcie coachingu ze mną, chcą odnaleźć i usunąć rzeczy, które je blokują.

W oparciu o dobry kontakt z Klientem, pomagam moim Klientom wyzwolić ich talenty, wzmacniam ich poczucie własnej wartości i daję wsparcie.

W praktyce pracuję z moimi Klientami nad rozwiązaniem konkretnych problemów, zwiększeniem zadowolenia z życie, wykorzystaniem ich naturalnych talentów oraz nabyciem nowych umiejętności.

Najczęściej spotykane obszary do pracy w Life-coachingu to:

  • poprawa relacji z drugą osobą,
  • problemy z asertywnością,
  • poprawa jakości życia,
  • zwiększenie poczucia własnej wartości,
  • brak wiary w siebie.