Czym jest Coaching?

Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem Klienta, jego umiejętności oraz kompetencji. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między Coachem a jego Klientem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

 

Coaching menadżerski

Coaching menedżerski IDEOS skierowany jest do menedżerów wyższego szczebla.
Każdy menedżer w swoim życiu zawodowym napotyka bariery rozwoju.

Najczęściej spotykanymi obszarami do pracy w coachingu jest przywództwo, strategia, kierowanie firmą, budowanie zespołów, zarządzanie zmianą, umiejętności miękkie, wzrost kompetencji, wypalenie zawodowe.

Choć w centrum zainteresowania są głównie sprawy biznesowe, to traktuję Klientów w sposób całościowy, nie unikając obszarów osobistych - ale ten wybór pozostawiam w rękach Klienta.