Czym jest Coaching?

Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem Klienta, jego umiejętności oraz kompetencji. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między Coachem a jego Klientem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

 

Spotkania

Jak wyglądają nasze spotkania?

Coaching polega na przeprowadzeniu najczęściej 6-8 półtoragodzinnych spotkań. Spotkania odbywają się w odstępach 1-3 tygodniowych. Pomiędzy sesjami Klient realizuje zadania, które polegają na samoobserwacji, obserwacji i wprowadzaniu pewnych zachowań w czyn.

Spotkania mogą odbywać się w miejscu pracy Klienta, ale preferuję spotkania w miejscach neutralnych, w których nikt nam nie będzie przeszkadzał w spotkaniu.
Jeśli będzie to dla Ciebie wygodne, możemy spotykać się po godzinach pracy.